HaCo MiLo ledenvergadering 7 april 2021

Agenda:

  1. Terugblik Algemene ledenvergadering d.d. 21-01-2021
  2. Mededelingen en rondvraag:
    - klankbordgroep
  3. Statutenwijziging i.v.m. vaststellen kascontrolecommissie middels stemming van de leden
  4. MCC miLo
  5. Afsluiting vergadering